ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1.ในหน้าแรก ให้เลื่อนลงไปที่ส่วนการสั่งซื้อ แล้วคลิกปุ่ม “สั่งซื้อ”

2.ในหน้าตะกร้า

2.1 หากท่านต้องการสั่งจำนวนหลายเล่ม สามารถเพิ่มจำนวนเล่มที่ต้องการได้โดยกดปุ่ม +
2.2 เมื่อได้จำนวนที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม “Update cart”
2.3 เสร็จแล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการชำระเงินต่อ”

ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อเพียง 1 เล่ม สามารถข้ามขั้นตอนข้างต้น แล้วกดปุ่ม “ดำเนินการชำระเงินต่อ” ได้เลย

3. ในหน้าชำระเงิน

3.1 หากท่านเคยสมัครสมาชิกแล้ว ให้คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบที่นี่”
3.2 หากท่านมีบัญชี Facebook ทั้งท่านที่เป็นสมาชิกแล้ว และท่านที่สั่งซื้อเป็นครั้งแรก เราแนะนำให้ท่าน เข้าสู่ระบบ และลงทะเบียนผ่านทางบัญชี Facebook ของท่าน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อ โดยคลิก “Click here to login” แล้วจะมีเมนู dropdown แสดง หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม “Log in with Facebook”
3.3 กรอก ชื่อ, ที่อยู่ที่ต้องการจัดส่ง, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ ให้ถูกต้อง
3.4 เลือกช่องทางการชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินผ่านการโอนเงินทางธนาคาร หรือชำระผ่านบัตรเครดิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
3.5ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลังจากนั้นคลิกปุ่ม “สั่งซื้อ”

4.หลังจากคลิกสั่งซื้อแล้ว
ในกรณีที่ท่านเลือกชำระเงินในช่องทาง “บัตรเครดิต”

4.1 ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ให้ท่านกรอกข้อมูลบนบัตรเครดิตตามที่กำหนด และที่อยู่ให้ถูกต้อง
4.2 ตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้นคลิกปุ่ม “ชำระเงินทันที” เป็นอันจบกระบวนการ
หมายเหตุ – การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ไม่ต้องแจ้งการชำระเงิน

ในกรณีที่ท่านเลือกชำระเงินในช่องทาง “โอนเงินเข้าธนาคาร”

1. ให้ท่านชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายฉันทกานต์ โพธาเจริญ เลขที่บัญชี 735-0-166796
2. หลังจากโอนเงินแล้ว ให้ท่านแจ้งการโอนเงิน โดยกรอกชื่อของท่าน, เบอร์ศัพท์ และตรวจสอบจำนวนเงินที่โอนให้ถูกต้อง
3. กดเลือกบัญชีธนาคาร และกรอกวันที่ และเวลาที่ท่านชำระเงิน พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน โดยกดปุ่ม “เลือกไฟล์” ซึ่งท่านสามารถถ่ายรูป หรือ capture หน้าจอที่มีการโอนเงินอย่างใดก็ได้
4.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วจึงคลิก “ส่งข้อมูล” เป็นอันจบกระบวนการ

เมื่อท่านแจ้งการโอนเงินสำเร็จจะมีอีเมลตอบกลับไปหาท่าน ดังตัวอย่างด้านล่าง

ในกรณีที่ท่านยังไม่สามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากสั่งซื้อ (สำหรับการโอนเงินเข้าธนาคาร)

1. ท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ภายหลัง โดยเข้าสู่ระบบก่อน (คลิกที่ รูปคน บนแถบเมนู)

หลังจากนั้น ให้ท่านกรอกอีเมลที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อ และรหัสผ่าน (password) โดย รหัสผ่าน จะถูกส่งเข้าไปในอีเมลของท่านก่อนหน้านี้แล้ว ให้ท่านเช็คอีเมลของท่าน แล้วนำรหัสผ่านดังกล่าวมากรอกในช่องนี้
หรือ หากท่านไม่สะดวกกรอกอีเมล หรือรหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย Log in ผ่านบัญชี Facebook ของท่าน โดยคลิกปุ่ม “Log in with Facebook”

ตัวอย่าง รหัสผ่านที่ได้รับในอีเมล

เมื่อเข้าสู่หน้าต่าง สมาชิก

1. ให้ท่านคลิกเมนู “คำสั่งซื้อ” ด้านซ้ายมือ แล้วจะมีตารางคำสั่งซื้อแสดงขึ้น
2. หลังจากนั้นให้ท่านคลิก “แจ้งการชำระเงิน” แล้วให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และเมื่อท่านแจ้งการชำระเงินสำเร็จ จะมีอีเมลตอบกลับไปหาท่านว่า ได้แจ้งการชำระเงินแล้ว เป็นอันเสร็จกระบวนการ